Rapid Methods Services

Innosieve Services richt zich op analyses van voeding en water. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de meest innovatieve en doeltreffende rapid methods. De snelle methoden die wij momenteel toepassen zijn Real-Time PCR en Sieve-ID diagnostiek.

Ons primaire doel is om snelle methoden zoals Real-Time PCR en Sieve-ID Diagnostiek, inclusief het voordeel van dergelijke methoden, bereikbaar en toegankelijk te maken voor u en uw bedrijf.

 

Waarom vele dagen wachten op het uiteindelijke resultaat, terwijl het ook de dag na levering al beschikbaar zou kunnen zijn? Of zelfs dezelfde dag?

 

Wat zou sneller resultaat voor u kunnen betekenen?

 

 

Real-Time PCR

De Real-Time-PCR is een methode waarmee het DNA van een micro-organisme snel en doeltreffend aan kan worden getoond, met hoge gevoeligheid (1 bacterie) en specificteit.

Het DNA van het micro-organisme wordt vrijgemaakt en een uniek stukje van dit DNA wordt gebruikt voor de Real-Time-PCR. Dit stukje wordt vermenigvuldigd tijdens de Real-Time PCR. De toename van dit stukje uniek DNA kan worden gemeten met behulp van een fluorescente marker, gericht tegen enkel dit unieke stukje DNA.

 

 • Film over Real-Time PCR
 •  

   

   

   

  Sieve-ID diagnostiek

  De Sieve-ID diagnostiek is een extreem snelle analyse met zeer hoge gevoeligheid (1 bacterie!) zonder noodzaak van een microbiële voorophoping.

  De Sieve-ID diagnostiek is een zogenoemde Solid Phase Cytometry methode. Een monster wordt eerst gefiltreerd door een membraan waarbij de micro-organismen achter blijven op het membraan. Vervolgens worden de micro-organismen aangekleurd. De laatste stap bestaat uit het automatisch uitlezen van het membraan oppervlak mbv een MuScan systeem. De aangekleurde micro-organismen worden allen geteld en een data rapport beschrijft het aantal gevonden micro-organismen.

   

 • Film over Sieve-ID Diagnostiek
 •  

   

   

   

  Referentiemethoden

  De referentiemethoden bestaan in de meeste gevallen uit een kwalitatieve analyse. Dit start met een microbiële voorophoping van het monster, gevolgd door een kweek op een vaste voedingsbodem. Deze analyses van zogenoemde KVEs (Kolonievormende Eenheden) worden door Innosieve Services uitgevoerd volgens ISO. Kwantitatieve analyses zijn ook mogelijk. In dat geval wordt een deel van het monster direct op een voedingsbodem gebracht voor groei.

   

   

  Accreditatie en validatie

  De Real-Time PCR methoden die door Innosieve Services worden uitrgevoerd zijn ISO16140 gevalideerd, of volgens ISO16140 gevalideerd. Overigens is dit niet altijd noodzakelijk. Daarnaast is Innosieve Services een startend Service bedrijf. Accreditatie volgens ISO17025 is in het aanvraagproces.

  In het geval het voor u essentieel is dat de analyses worden uitgevoerd door een Service lab met ISO17025 accreditatie, kunnen op aanvraag de analyses worden uitgevoerd door een aan Innosieve Services gelieerd ISO17025 geaccrediteerd laboratorium.

   

   

  Algemene voorwaarden Innosieve Services BV

  Klik hier voor de Algemene Voorwaarden Innosieve Services BV